Besøkssesong 2022

11. juli – 7. august

Servering

Søndager kl 13-17: kaffemat og varmrett (hvilken type vil variere ut fra værforhold). Ellers er servering etter avtale.

Vi tilbyr vafler med gomme, kaffe og saft. På søndager selger vi varmmat; hva som serveres vil variere ut fra værforhold. Vi har også salg av egen gomme og av produkter fra Romstad gård.

Historikk

Almåsbakksetran var opprinnelig seter til Aalberg ytre. Seterretten ble solgt til Almåsbakken i 1890-årene. Almåsbakksetran var sist i bruk til seterdrift på 1960 tallet.

Dyr

På setra har vi kyr. Besøkende kan få opplæring i melking om de er på setra på dette tidspunktet av dagen.

Arrangement

Det blir «Kuskitbingo» på søndag 7. august i sommer. Skulle det bli flere dager, blir det annonsert på facebook.

Hvor

Setra ligger ved inngangen til et av de største utfartsområdene i kommunen med mange turmuligheter og merket sti til Aunbua og Heibua.

Adkomst

Det er skiltet parkering ca 200 m fra setra. Bevegelseshemmede kan kjøre helt fram.

Vertskap: Jan Almåsbakk og Ove Almåsbakk
Sesong: 11. juli – 7. august
Beliggenhet: Skiltet fra Fv 755 sør for Leksvik sentrum og fra Fv 85
GPS koordinatorer: 63º 40′ 03 » Nord (lat), 10º 27′ 23″ Øst (long)
Telefon: 414 10 371 (Ove) og 907 20 295 (Jan)