Besøkssesongen 2019

Blomåsen har ikke åpen seter sommeren 2019.

Servering

 

Historikk

Blomåsen har tidligere vært et småbruk og brukes i dag som besøksseter.

Dyr

På Blomåsen kan du treffe kyr og kalver.

Hvor

Blomåsen ligger høyt oppe i Mosvik og har en fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden og omlandet rundt fjorden. For å komme til Blomåsen må man ta av fra Fv 755 mot Mosvik og Sliper. Det står skiltet avkjørsel fra Fv 192 Åsbygdvegen der man må ta av på Sundsetvegen.

Adkomst

Det er bilvei helt fram og busser kan også kjøre hit.


Vertskap: Eli Anne og Karin Sundset med flere

Eiere: Karin og Einar Johannes Sundset

Sesong: Ikke åpen for besøk sommeren 2019

Beliggenhet: Skiltet fra Fv 192 Åsbygdveien i Mosvik

GPS koordinatorer: 63*47’39» Nord (lat) og 10*57’20» Øst (long)

Telefon: 954 66 530 (Eli Anne) og 976 25 682 (Karin)