Hvis du ønsker å overnatte på ei seter, har noen av setrene tilbud om overnatting i på setra. På enkelte setre er det også muligheter for få satt opp medbrakt telt eller campingvogn for natta. Ved overnatting på ei seter vil du ha en unik mulighet til å komme inn på naturen og seterlivet på setra og få oppleve roen som senker seg om kvelden.

Sommeren 2020 tilbyr Almåsbakksetran overnatting. Du kan lese mer om hva slags overnattingstilbud de har under den enkelte seter.