Besøkssesong 2020

Tronstadsetran er ikke åpent for besøkende sesongen 2020.

Servering

Ingen servering i 2020.

Historikk

På 1700-tallet lå Tronstadsetran i Bjørsholan, men ble senere flyttet lengre frem. Seterdrifta opphørte i 1950. Det ble startet oppbygging av ny seter i 1990. Setra er i bruk 3-4 måneder hver sommer.

Dyr

På Tronstadsetran er det cirka 40 melkekyr. I tillegg er det kalver, sauer med lam, høner, katt og kanin.

Mat og drikke

På loftet over melkestallen får du servert lapper, sveler eller vafler med seterlaga rømme og gomme til kaffen på ukedagene i uke 28. Vi selger også kalvedans (kjelost) for de som vil prøve en god, gammel mattradisjon. Salg av rømme, gomme og kalvedans.

Overnatting

Vi kan tilby overnatting i «Dokk-stua» hvor det er god plass til to personer.

Adkomst

Busser kan kjøre helt fram setra. Ingen bomavgift.

Vertskap: Lilly, Lars og Nils Tronstad
Eier: Nils Tronstad
Sesong:
Beliggenhet: Skiltet fra Fv 755 sør for Leksvik sentrum og Fv 85. Omtrent 3 km fra riksveien. Bussvei helt fram. Ingen bomavgift.
GPS koordinater: 63º 40′ 50″ Nord (lat), 10º 33′ 47″ Øst (long)
Telefon: 936 33 004 (Lilly) og 984 00 723 (Nils)
E-post: n-trons@online.no