Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.

Velkommen til Seterbygda.no!

Leksvik seterlag ønsker deg velkommen til vår hjemmeside, og til seterbygda i hjertet av Trøndelag og Norge!

Leksvik seterlag består av åtte setre, men ikke alle disse er åpne for besøk sommeren 2020. I år har vi ei ny besøksseter i seterlaget, Mosetran, som vi ønsker velkommen på laget! På våre nettsider kan du lese om og se bilder fra de åpne setrene. Du vil finne en liste over aktiviteter for hver seter i løpet av sommersesongen, lese nyheter om setrene samt historien til seterdrift.

 

COVID-19

På grunn av korona-viruset blir det gjort endringer i drifta hos setrene og det vil være større usikkerhet rundt gjennomføring av setersesongen. Vi ber dere alle følge de til enhver tid gjeldene råd fra folkehelseinstituttet. I tillegg er det viktig at dere går inn på den enkelte seter på forhånd for å se hvilke regler og føringer som gjelder. Disse kan endres underveis. Vi håper på forståelse for tiltakene som må iverksettes på setrene og for uforutsigbarheten for alle.

Besøkssetre 2020

I 2020 tar disse setrene i mot besøk i følgende besøkssesong:

Rokhaugsetran (8 juni – 5 juli)

Mevassetran (4 juli – 26 juli)

Almåsbakksetran (10 juli – 6 august)

Mosetran (24. juli – 20. august)

COVID-19

Helsemyndighetene legger føringer som også har betydning for hvordan vi kan gjennomføre besøk på setrene. Det er viktig at dere leser under den enkelte seter hvilke konsekvenser disse føringene kan ha for besøkende.

Datofestede arrangement i 2020

Vi vet per i dag ikke om det blir noen datofestede arrangement i 2020 på grunn av korona-situasjonen i landet. Eventuelle arrangement legges fortløpende ut her.