Flere av setrene skreddersyr pakker til små og store grupper på forespørsel. Vær oppmerksom på at noen setre tar i mot grupper også utenom besøkssesongen.

Bestanddeler i en pakke kan for eksempel være bevertning, overnatting, deltakelse i stell og matlaging, guiding og historiefortelling.