Melka fra kyr og geiter videreforedles i ulik grad på setra. Noen separerer melka og lager rømme, yoghurt og oster, mens andre koker gomme og rømmegrøt. I tillegg brukes melka til å lage ulik kaffemat som for eksempel skjeibladkak, vaffel, lapper og sveler. På alle setrene som har åpnet for servering er det muligheter for å kjøpe seg produkter foredlet av melk på setra. Flere setre selger også produkter for å ta med hjem.