Seterlagets formål

Leksvik seterlag ble stiftet 20. april 2009. Seterlaget er et lag for aktive seterbrukere i Leksvik kommune samt for seterbrukere i nærliggende kommuner. Laget sitt formål er å ta vare på seterkulturen i ett langsiktig perspektiv gjennom aktiv bruk av setrene i tråd med lokal kunnskap fra fortid og samtid. Med seterkultur forstår laget natur, kultur og næring knytta til utmarksområdene som er og har blitt nytta til seterdrift. Laget skal være en faglig og sosial møteplass for seterbrukerne.

Seterlagets oppgaver

Seterlagets oppgaver er å:

  • medvirke til samarbeid om salg og markedsføring av produkter/tjenester fra setra
  • ta initiativ til sosiale treff for seterbrukerne
  • arbeide for å styrke medlemmene sin kompetanse
  • ta vare på og formidle seterkulturen
  • arbeide for økt samarbeid med reiseliv og annen næring
  • medvirke til økt omsetning på besøkssetrene

Styret i Leksvik seterlag

Styret i seterlaget består i 2020-2021 av:

Aud Dagmar Ramdal, leder
Anne Berit Skjerve Sæther
Ove Almåsbakk

Kristoffer Moan

Prestlia